Virke kontraktstillegg

Standard­kontrakt ved avtale om renholds­tjenester

Arbeids­giver­organisasjonen Virke anbefaler alle sine medlems­bedrifter å bruke standard­kontrakten NS 8431 ved avtaler om levering av renholds­tjenester.

Publisert

Virkes anbefalte kontrakts­tillegg for lovlig renhold. Kan lastes ned hos Virke.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Virksom­heter som ikke bruker denne skal som minimum bruke eget kontrakts­tillegg mellom oppdrags­giver og leverandør ved levering av renholds­tjenester, anbefaler Virke.

Kilde: Standardkontrakt ved avtale om renholdstjenester (se under "Maler").

NS 8431, Alminnelige kontrakts­bestemmelser om levering av fast renhold, er en standard som kan brukes for å inngå kontrakter om utførelse av renhold.

Standarden er utviklet for kontrakts­forhold der en leverandør skal påta seg fast renhold i en gitt periode hos en oppdrags­giver. Den kan også brukes i kontrakts­forhold mellom leverandøren og eventuelle under­leverandører.

NS 8431 kjøpes hos Standard Norge. Pris kr 174 eks.mva.

Det er komiteen SN/K 054 Renhold som står bak standarden. Komité­leder er for øvrig Stein Johnsen, som også er direktør i Virke.

Powered by Labrador CMS