Forum for Sykehusrenhold logo

Seminar for sykehus­renhold 2015

Seminaret arrangeres i år i Trondheim 23.-25. september og arrangørene er snart klare med å sende ut invitasjon.

Publisert

«Seminar for sykehusrenhold» arrangeres hvert år. Siden 1997 har de store syke­husene i landet byttet på å være vertskap for seminaret, som byr på spennende faglige foredrag, utstillinger og andre aktiviteter.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Temaene i år spenner fra ledelses­verktøy til faglige innslag, og selv­følgelig motiverende foredrag.

Rapport og bilder fra 2014-seminaret i Tromsø

"

Fjorårets seminar ble avholdt 24.-26. september i Tromsø og samlet hele 146 deltakere.

Målgruppen er som vanlig renholds­ledere og hus­økonomer ved landets sykehus og helse­institusjoner. Tradisjonelt har seminaret også deltakelse fra produkt- og tjeneste­leverandører og renholds­ledere utenfor helse­vesenet.

I år er det St. Olavs hospital i Trondheim som er vertskap. Arrangørene vet at de ikke nødvendigvis når fram til alle interesserte. Ta derfor kontakt med noen i styret i Forum for sykehus­renhold og spør om invitasjon, som deretter sendes ut i slutten av juni (for e-post, se linken nedenfor).

Frist for påmelding er 23. august 2015.

Kilde: Seminar 2015 (23. - 25. september)

Powered by Labrador CMS