Sexpress 2 COLOURBOX1209658

Vikarer er mer utsatt for sexpress

Kokker, renholdere, resep­sjonister og andre ansatte i deltids­stillinger i hotell- og restaurant­bransjen er mer utsatt for sex­press enn kollegaer i faste stillinger.

Publisert

Ansatte i deltids­stillinger i hotell- og restaurant­bransjen er mer utsatt for sex­press enn kollegaer i faste stillinger. (Ill.foto: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det kom fram i en nylig avholdt nordisk konfe­ranse om sex­sjikane og sex­press i hotell- og restaurant­bransjen.

På konferansen, som ble arrangert i Reykjavik på Island i juni, kom det samstemt fra deltakere både fra Island, Norge, Finland og Sverige, at deltids­ansatte var mer utsatt for denne typen press enn faste ansatte, melder bladet Horeca.

Redde for å miste jobben

– Midlertidig ansatte har større risiko for å bli utsatt for sex­sjikane, sa blant annet Seija Virta fra fag­forbundet PAM (fagforeningen for hotell- og restaurant­ansatte) i Finland.

Paula Mulinari, som er universitets­lektor på Malmö Högskola i Sverige uttalte:

– Ansatte i deltids­stillinger er mer utsatt fordi de befinner seg en mer økonomisk sårbar situasjon. Det fører til at det sjeldnere velger å si fra, fordi de er redde for å miste jobben.

Deltids­ansatte føler seg ofte tvunget til at akseptere handlinger som de egentlig ikke aksep­terer. De tør rett å slett ikke å si fra fordi de ikke vet hvordan deres leder vil reagere.

Færre midlertidig ansatte

Tall fra Sverige viser at 11 prosent av de fast ansatte i hotell- og restaurant­bransjen utsatt for sexpress, mens det samme tallet er 13 prosent for deltids­ansatte.

Antall midlertidig ansatte i hotell- og restaurant­bransjen er stigende i flere av de nordiske landene, som igjen betyr at stadig flere i bransjen vil bli utsatt for denne sjikanen. Det var bakgrunnen for konferansen på Island nå i juni.

– Jo flere uformelle arbeids­kontrakter, jo større blir kravet til fag­foreningene for å hjelpe dem med problemer, uttaler Joa Bergold fra Sverige.

Bergold og Mulinaris beste løsning på problemet er derfor å redusere antall midler­tidig ansatte i bransjen.

– Det er helt avgjørende for å dempe sårbarheten for de ansatte, og vil dem større mulig­heter for å si opp sin stilling hvis de opplever slik press, sier Mulinaris.

Kilde: Vikarer er mer utsatt for sexpress

Powered by Labrador CMS