Trond Husby kvad foto TrondHusby

Ingen skitten bransje

Det negative inntrykket av renholds­bransjen som gjerne frem­stilles i media, stemmer ikke med virkelig­heten, mener Trond Husby. Han er lei svart­malingen av bransjen.

Publisert

Trond Husby har møtt utallige renholdere og renholdsledere blant annet gjennom sin kursvirksomhet. – De fortjener virkelig positiv oppmerksomhet, sier han.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dagbladet har denne sommeren avslørt flere tilfeller av påstått useriøs drift i den private delen av renholds­bransjen. Dette er bra og viktig journali­stikk, som kan bidra til at bransjen selv rydder opp i alt fra kynisk sosial dumping til kreative kontrakter.

Ulempen er at det over tid skapes et dårlig inntrykk av renholds­bransjen som helhet. Dette er meget urett­ferdig overfor de svært mange kløktige og stolte aktørene i bransjen. Noe som igjen har provosert Trond Husby, skribent i Renholdsnytt og daglig leder av kurs- og rådgivnings­selskapet cleaning.no.

Husby har dyp kjennskap til bransjen og skrev den 27. juli et glødende innlegg i Dagbladet til forsvar for de mange dyktige menneskene i renholds­bransjen. Temaet engasjerer tydeligvis mye. Bare på to dager er det delt over 1200 ganger på Facebook.

Trond Husby mener renhold kan ha råtne egg, som alle andre bransjer, men det bør ikke etter­lates et inntrykk av at renhold er spesielt ille. Det fremstår som en urimelig uthenging av en bransje som i stor grad etableres og drives av hardt arbeidende og ambisiøse gründere.

I Dagbladet 27. juli skriver han blant annet følgende:

«Både oppdrags­givere og renholds­bedrifter må ta inn over seg at det er grenser for hvor raskt en renholder kan og bør arbeide, og samtidig ha mulighet til å ivareta de kvalitets­mål som fore­ligger. Aktørene på begge sider av bordet må vise ansvar når det skal inngås renholds­avtaler. Flere moment enn lavest pris må vekt­legges, som eksem­pelvis vurderinger av bedriftenes kvalitets­system, referanser, miljø­fokus og renholdernes fag­kompe­tanse. Renhold er et hardt yrke, og det er absolutt ikke hyggelig for landets renholds­ledere og nærmere 100 000 renholdere å måtte lese og høre at de arbeider i en skitten bransje. Dette er en frem­stilling som er lite forenlig med virkelig­heten og som motarbeider yrkes­stoltheten for en stor gruppe. Renholdere og renholds­ledere innen private og offentlige virksom­heter utfører en used­vanlig viktig jobb, og de fortjener aner­kjennelse, respekt og positiv oppmerk­somhet. Renhold er ikke en skitten bransje.»

Les Trond Husbys fulle innlegg i Dagbladet: Renhold er ikke en skitten bransje

Powered by Labrador CMS