Renholdskort 2015.07.07

Id-kort er blitt til HMS-kort

Arbeids- og sosial­departementet har vedtatt å endre navnet på id-kortene i bygge- og anleggs­bransjen og i renholds­bransjen til HMS-kort.

Publisert

Slik ser HMS-kortet for renholdsnæringen ut. (Ill.: Arbeidstilsynet)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Navnet på kortene blir dermed mer knyttet til kortenes formål og funksjon. Samtidig vil endringen bidra til at kortene ikke feil­aktig opp­fattes som ordinære legitimasjons­dokument.

Som følge av nytt navn på kortene, er det gjort endringer i de to for­skriftene som regulerer ordningen i henholdsvis bygge- og anleggs­bransjen og renholds­bransjen.

Endringene trådte i kraft 3. juli 2015. Dette får ingen praktiske konsekvenser for de som allerede har gyldige kort.

Kilde: Id-kort blir til HMS-kort

I Norge utstedes HMS-kort for renholdsbransjen av Oberthur Technologies Norway AS på oppdrag fra Arbeidsdepartementet. Se nettstedet renholdskort.no.

Powered by Labrador CMS