energi system foto ISS

For varmt eller kaldt på jobben?

Er du blant dem som svetter på jobb i sommer­varmen, eller fryser fordi klima­anlegget går for fullt? Dette er ofte ikke så enkelt å endre på som man skulle tro, melder ISS, som her gir råd om inneklima.

Publisert

At det føles for varmt eller kaldt skyldes ofte at venti­lasjon eller kjøle­anlegg er stilt for høyt eller lavt. Men det er altså ikke så enkelt å endre på som man skulle tro.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Mange tekniske anlegg er laget slik at de ikke tar hensyn til bygningens plassering i terrenget, eller hvordan bygningen brukes. Da kan du få like mye kjøling om du sitter på nord­siden av bygget eller på sør­siden, sier fag­ansvarlig for energi i ISS, Thomas Thorstensen.

Hvis det ikke er investert i god sol­skjerming, vil de som sitter på sørsiden dermed ha det for varmt, mens de på nord­siden kanskje vil synes det er for kaldt.

Det kan være mange årsaker til at inne­klimaet ikke opp­leves som optimalt. (Ill.foto av klima­anlegg: ISS)

ISS Eiendom har ansvaret for noen av Norges største næringsbygg. Thorstensen har jobbet med energi og inne­klima i 12 år.

– Det mange ikke vet, er at klima­installasjoner i bygninger er dimen­sjonert for en ute­temperatur på 26 grader, sier Thorstensen.

De få gangene ute­tempera­turen er høyere enn dette om sommeren, må vi derfor akseptere at inne­tempera­turen stiger over det som er ønskelig, mener han.

– Arealeffektiviseringen i dagens kontor­bygninger er en annen årsak til problemer med feil inne­temperatur, sier Thorstensen. Vi sitter tettere enn vi gjorde før, og vi er gjerne flere enn det arealene er dimen­sjonert for med tanke på luft- og kjølebehov, sier han.

Thorstensen påpeker at det er viktig å involvere en konsulent for å tilpasse ventilasjons­systemet, hvis det er planlagt en endring i bruken av lokalene.

– Vi har opplevd at et trenings­senter i én etasje har samme temperatur­regulering som kontorene i de andre etasjene, og vi har sett nyetablerte møterom uten ventilasjon, sier Thorstensen i ISS.

Blir det for varmt eller kaldt på arbeids­plassen, går det utover produktiviteten.

Når det er for varmt, føles luften tørr, vi blir trøtte og uopplagte, og evnen til å jobbe effektivt reduseres. Er det for kaldt, nedsettes tempo og presisjon, det kan oppstå muskel­stivhet og man kan bli mer mottakelig for infeksjoner, i følge Arbeids­tilsynet.

– Men man har ikke rett til å gå hjem fordi man synes det er for varmt på jobb, sier avdelings­leder Birgit Espejord Jensen i Arbeids­tilsynets svar­tjeneste.

Hun anbefaler at man snakker med arbeids­giver dersom inne­temperaturen blir uutholdelig. Det er arbeids­givers ansvar å sørge for at ventilasjons­anlegget fungerer som det skal.

– Det finnes ingen lover eller forskrifter som sier noe om temperatur­grenser, men vi anbefaler at tempera­turen holdes under 22 grader ved lett inne­arbeid. Temperatur under 19 grader eller over 26 grader er ikke å anbefale, sier Jensen.

Ingen tar ansvar

Problemer med inne­klimaet er noe som gjelder for både nye og eldre bygninger.

I eldre bygninger skyldes problemene ofte at kapasiteten på anlegget er for liten, eller at det er begrenset med regulerings­muligheter.

– I tillegg tas det ofte ikke hensyn til hvor lufteventiler og termostater er plassert, når man setter opp en plan­løsning og innreder lokalet, i følge Thomas Thorstensen i ISS.

Det er for eksempel ikke så lurt å sitte rett under en såkalt kjøle­baffel. Da får man den kalde luften rett i hodet.

I nye bygninger er problemet annerledes.

– Det er ikke lett å få klima­installasjonene til å fungere slik de er tenkt i helt nye bygninger. Årsaken erat de tekniske leveransene er ikke samlet i ett felles ansvars­område. Ingen tar et helhetlig ansvar for energi­bruk og inne­klima, sier Thorstensen.

Det gjør at tekniske feil som egentlig skal identi­fiseres og utbedres før inn­flytting, ikke blir utbedret.

– Det er viktig å varsle drifts­ansvarlig for bygget hvis man mistenker feil med de tekniske installa­sjonene. Jo raskere man får utbedret feilene, jo bedre blir inne­klimaet og energi­forbruket, sier Thorstensen i ISS.

Kilde: For varmt eller kaldt på jobben?

Powered by Labrador CMS