Bilferie pakking bagasje cb8682504

Arbeidsgiver kan endre planlagt ferie

Ferie­loven åpner for at bedriftens ferie­plan kan legges om i siste liten, men det skal svært mye til før arbeids­giver kan kalle arbeids­takere tilbake fra en påbegynt ferie.

Publisert

Ferieloven stiller strenge krav til arbeids­givers rett til å endre en avtalt ferie. (Ill.foto fra bilferie: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Mange arbeids­takere har gått ut i ferie, eller er på vei ut i ferie de kommende dagene og ukene. Det er arbeids­giver som bestemmer når ferien skal tas ut, og ferien skal som hoved­regel være varslet 2 måneder på forhånd.

Av og til kan det imidlertid skje noe uventet, som gjør at virksomheten får behov for personer som er satt opp på ferie.

Infotjenesters arbeids­retts­jurist Hans Gjermund Gauslaa sier det er mulig å endre ferien til arbeids­takerne på kort varsel, men at ferie­loven stiller strenge krav til dette:

  1. Det må være nødvendig på grunn av uforutsette hendelser. Det må altså ha skjedd noe som arbeidsgiver ikke hadde mulighet til å ta høyde for når ferien ble bestemt.
  2. Den avtalte ferieavviklingen vil medføre vesentlige drifts­problemer. Det er ikke til­strekkelig at det vil oppstå drifts­problemer. De må være vesentlige. Hva som ligger i det må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, lov­teksten eller for­arbeidene sier ikke noe mer konkret om hva som er vesentlige drifts­problemer.
  3. Det finnes ingen stedfortreder. Dersom arbeids­giver kan bruke en annen ansatt til de aktuelle arbeids­oppgavene, kan ikke ferie­tidspunktet endres.
  4. Endringen må drøftes med arbeids­taker. Arbeids­giver er pålagt en drøftings­plikt. I disse drøftingene har arbeids­taker rett til å ha med en tillits­valgt.

Ekstrakostnader skal dekkes

Hans Gjermund Gauslaa sier at en ansatt som må legge om ferie­planene sine av slike grunner, skal ha dekket alle kostnader som påløper på grunn av ferie­omleggingen. Dette kan for eksempel være kostnader knyttet til å avbestille bestilte reiser og hotell­overnattinger.

Dersom arbeids­taker skulle reist sammen med ektefelle og barn, må arbeids­giver også dekke kostnader som knytter seg til å avbestille reisen for disse. I den obliga­toriske drøftingen med arbeids­giver må den ansatte klargjøre hvilke kostnader som følger ved at ferieplanen legges om.

- I tillegg skal den ansatte få anledning til å ta ut ferie på et senere tidspunkt innenfor ferielovens rammer. Det betyr for eksempel at den ansatte fortsatt vil kunne ha rett på å ta ut tre ukers sammen­hengende ferie i perioden mellom 1. juni og 30. september, sier Gauslaa.

Kan tilbake­kalles i ekstra­ordinære tilfeller

Muligheten til å kalle arbeids­takere tilbake fra påbegynt ferie er ikke direkte regulert gjennom ferieloven. Om arbeids­giver kan kreve at en arbeids­taker som er reist på ferie må komme tilbake på jobb, må derfor løses ut fra andre «regler».

- For noen yrkes­grupper kan avtaler regulere arbeids­givers rett til å kalle arbeids­takere tilbake fra ferie i nøds­situasjoner, mens for andre må det gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Tilbake­kallingen kan imidlertid bare gjøres i helt ekstra­ordinære situasjoner i virksom­heten, der arbeids­takerens fravær kan føre til stor skade, sier Gauslaa.

Gauslaa sier situasjonen ofte kan løses ved at arbeids­taker og arbeids­giver snakker sammen og blir enige om at arbeids­taker skal komme tilbake og jobbe noen dager. I tillegg til at arbeids­taker da har disse ferie­dagene til gode, vil nok mange arbeids­givere gi en ekstra­kompensasjon for at arbeids­taker stiller opp på denne måten.

Kilde: Arbeidsgiver kan endre planlagt ferie

Les også: Kan ansatte kreve ferie året rundt? De ansatte liker ikke at ledelsen blander seg inn i når ferien skal avvikles. I hvilken grad kan de bestemme når ferien skal avvikles?

Powered by Labrador CMS