Pandoras eske kiste skatt boks cb4544398

Pandoras eske for renholds-Norge?

Siden nyttår har deler av stats­forvaltningen kunnet kjøpe renholds­tjenester fra private tilbydere uten å betale merverdi­avgift. Hvordan vil dette endre bransjen? Les reportasjen i Renholdsnytt 1/2015.

Publisert

Ill.foto av kiste: Colourbox. Foto av renholds­utstyr: Trond Erik Hillestad

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

De statlige etatene betaler ikke merverdi­avgift når de benytter egne ansatte til å utføre renholdet, men fram til nyttår måtte de betale mva. dersom de kjøpte renholds­tjenester fra en ekstern tilbyder.

Dette ga en konkurranse­ulempe for private renholds­bedrifter.

Etter nyttår har de private kunnet konkurrere på like vilkår som de statlige aktørene, samtidig som de sist­nevnte har fått et incentiv for å konkurranse­utsette renholdet.

Du kan diskutere denne saken nederst på siden.

Kan gi store endringer for bransjen

Ifølge avisen Dagens Næringsliv åpenbarer det seg et marked på 15 milliarder kroner for kantine­drift, renhold og drift av eien­dommer når det offentlige slipper å betale merverdi­avgift på slike tjenester.

Flere tusen arbeids­plasser kan bli berørt.

I Renholdsnytt nr. 1 bringer vi syns­punkter fra aktører som lang fartstid og ulikt ståsted i renholds­bransjen.

Komplekst bilde

Blant spørsmålene vi forsøker å belyse er:

"
 • Hvilke statlige aktører slipper merverdi­avgiften?
 • I hvor stor grad vil de som har mulighet, velge å konkurranse­utsette?
 • Finnes det flere incentiver for å konkurranse­utsette, enn de rent økonomiske?
 • Vil konkurranse­utsettingen skje over natten?
 • Hvilke bransjer/yrker omfattes?
 • Hvor mye utgjør renholds­markedet av de anslåtte 15 milliarder?
 • Hva med ansatte­rettigheter, velferd og pensjon?

Mange meninger

 • Private renholds­tilbydere ser store muligheter for å utvide sin virksomhet.
 • Statsansatte renholdere (som ofte preges av høy lojalitet og lav turnover) frykter for sine arbeids­plasser.
 • Fagforeningene er bekymret for opptjente rettig­heter og for at dårlig innkjøper­kompetanse i det offentlige kan føre til enda mer sosial dumping.
 • Arbeidsgiver­organisasjonene er glade for at en urettferdig konkurranse­vridning er fjernet.
 • Regjeringen ser muligheten for å spare inn på renholdet og bruke pengene på andre områder.

Eldre nettsak: Jubel og redsel over nøytral moms (15/10-2014)

Pandoras eske

var i den greske mytologien egentlig en stor krukke.

Enkelte tror Pandoras eske inneholder gull og glimmer og alt annet som er bra, men dette er feil. I mytologien inneholdt den all­verdens plager og ond­skap, men med en mulighet for håp helt til slutt.

I dag brukes begrepet «å åpne Pandoras eske» ofte om handlinger som kan virke små eller uskyldige, men som viser seg å få vidt­rekkende konse­kvenser.

Powered by Labrador CMS