sykmelding.jpg

Arbeidsgiver trenger ikke godta sykmeldinger

En arbeids­giver har full mulighet til å bestride en sykmelding som er gitt av legen.

Publisert

I hvilken grad har en arbeids­giver rett til å nekte å akseptere en sykmelding arbeids­takeren kommer med?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Spørsmålet ble nylig aktualisert etter at NRK omtalte en sak der en 28 år gammel mann ble nektet sykepenger, fordi arbeids­giveren ikke aksepterte sykmeldingen han leverte.

Arbeidsgivere vinner ofte saker som blir klaget inn til Ankenemnda for syke­penger i arbeids­giver­perioden. (Ill.foto av lege: Colourbox)

I et intervju med NRK P1 sier Berit Stokstad, trygderetts­rådgiver i selskapet Infotjenester (en kurs­leverandør og rådgiver i arbeidslivs­spørsmål), at arbeids­giver er i sin fulle rett til å bestride sykmeldingen som arbeids­takeren kommer med.

Hun understreker at hun ikke kjenner den aktuelle saken konkret, men opplyser på generelt grunnlag at det er veldig vanlig at arbeids­giver bestrider en sykmelding.

– I Infotjenester har vi rundt 40 000 henvendelser i året og mange av disse handler om at arbeidsgiver er i tvil om en arbeids­taker som har levert sykmelding eller egen­melding er reelt syk, sier Stokstad.

Må være syk eller skadet

Stokstad sier at folketrygd­loven er veldig tydelig på at hvis arbeidsgiver er i tvil om en sykmelding, så kan de bestride den.

– Loven er helt klar på at arbeids­taker må være arbeidsufør på grunn av en funksjons­nedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsgiver er i henhold til arbeids­miljø­loven pålagt å prøve å tilrette­legge for at arbeids­takeren skal kunne være i arbeid helt eller delvis.

Ikke alt gir rett til sykepenger

Berit Stokstad sier i inter­vjuet med NRK at mange tror de har rett til syke­penger også selv om det ikke foreligger en konkret medisinsk diagnose.

– Jeg tror utfordringen er at mange tror de er berettiget til syke­penger hvis ting er litt vanskelig og ikke fungerer helt som det skal. Derfor er det lett å reagere når man får et avslag på sykepenger.

Hun viser til en under­søkelse som forteller at 95 prosent av alle leger skriver en sykmelding når pasienten ber om det.

– Mange slike saker blir klaget inn til Ankenemnda for syke­penger i arbeidsgiver­perioden, fordi arbeids­giver og arbeids­taker er uenige. Vi ser at arbeids­giver ofte vinner disse sakene, sier Stokstad.

Ikke bare legens skyld

Berit Stokstad vil ikke legge all skylden på legene for at det skrives ut for mange sykmeldinger i saker der arbeids­takeren ikke er reelt syk eller skadet. Ofte kan det også handle om hvordan pasienten frem­stiller sin sak overfor legen.

– Det som er helt klart er at det utstedes sykmeldinger uten at folk er arbeids­uføre. Vi har sett en del eksempler hos kunder på at folk får en 100 prosent sykmelding, og så viser det seg at arbeids­takeren ikke er arbeids­ufør likevel, men kanskje jobber et annet sted.

Gjelder ikke flertallet

Infotjenesters erfarne trygderetts­rådgiver under­streker at de fleste sykmeldinger kommer ved reell sykdom, der arbeids­takeren har rett til sykepenger.

– Jeg tror personlig at vi må få en litt annen holdning til at vi må strekke strikken litt lenger for å være på jobb hvis vi klarer det, så skal vi få lov til å være hjemme med verdens beste samvittighet når vi virkelig er syke, avslutter Stokstad overfor NRK.

Kilde: Arbeidsgiver trenger ikke godta sykmeldingen

Powered by Labrador CMS