Selvkostkalkyle NHO 2014

NHO med ny selvkost­kalkyle

NHO Service har nå publi­sert en opp­datert selv­kost­kalkyle for ren­holds­tjenester, justert for lønns­opp­gjøret 2015 gjeldende fra 1. mai.

Publisert

Illustrasjon av selvkost­kalkylen: NHO Service

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Kalkylen er en beregning av noen av de vanligste utgiftene som er for­bundet med ansettelse av renholdere, som normerte tall for syke­fravær og opp­læring, ferie­penger, pensjon, arbeids­giver­avgift og mye annet.

Kalkylen tar utgangs­punkt i allmenn­gjort lønn for renholdere og er oppdatert i henhold til årets lønns­oppgjør i privat sektor.

Den gir altså en pekepinn på hva renhold bør koste som et absolutt minimum, eks.mva.

For detaljerte tall, se link til NHO Service nedenfor:

Selvkostkalkyle 2015

Powered by Labrador CMS