Sakser og briller og nips

Koster sykehus­vaskeriene en halv million

Gebiss, høre­apparat, fjern­kontroller, penner og sakser skaper hode­bry for vaskeriene. Syke­husene i Hedmark og Oppland regner med ekstra­utgifter på en halv million kroner årlig.

Publisert

Gjenglemte gjen­stander i lom­mene skaper trøb­bel for vaske­riene. (Ill.foto av sakser: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Gjenglemte eien­deler i de sykehus­ansattes arbeids­tøy med­fører store utgifter. Årsaken er at penner og sakser ødelegger både maskiner og klær.

– Blekk ødelegger mye tøy. Kommunene og syke­husene må årlig erstatte klær for en halv million kroner, sier Bent Mailand til NRK Hedmark og Oppland.

Han er daglig leder ved Tekstilvask Innlandet på Biri i Oppland. Der tar 40 ansatte imot arbeids­klær fra alle syke­husene i innlandet og vasker 2600 tonn arbeids­tøy i året. Dette utgjør rundt 60 000 bukser og kittler i uka.

– Vi finner en del penner, person­søkere, medi­sinske instru­menter, fjern­kontroller til tv, mobil­telefoner, sier Mailand.

Leder for renhold og tekstil ved Sykehuset Innlandet, Ellen Hæreid Nylynd, sier at dette har vært et problem i mange år.

– Jeg tror ikke alle er klar over konse­kvensene det å ikke tømme lommene får. Vi må bli flinkere til å fortelle de ansatte hvor mye det ødelegger, sier hun.

Hun forteller at syke­husene har gjennom­ført flere kampanjer for å få de ansatte til å se gjennom lommene sine før de kaster klærne til vask.

Kilde: Dette koster sykehusene en halv million årlig

Powered by Labrador CMS