Illustrasjon av mopp

Difi søker leverandører til spennende læringsarena

Det er fortsatt plass for leve­randører som ønsker å delta i høstens spennende kurs om sam­spillet mellom leve­randører og inn­kjøpere i renholds­bransjen. Bli med på en unik mulighet til å forbedre offent­lige konkur­ranser på renholds­tjenester. Men vær snar! Påmeldings­frist er 17. august.

Publisert

Difi tilbyr nå for første gang et kurs som samler innkjøpere og leverandører, med formål om i felles­skap å øke kompe­tansen om renholds­innkjøp. (Ill.foto av mopp: Colourbox)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Målet med kurset er å gjøre både inn­kjøpere og leve­randører tryggere og mer profe­sjonelle i sin dialog med hverandre.

– Som leverandør av renholds­tjenester kan du nå få en helt unik mulighet til å komme i kontakt med innkjøpere i forkant av renholds­konkurranser, sier prosjekt­leder Tanja Huse-Fagerlie i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Påmelding hos Difi innen 17. august.

Møt spesialister og likesinnede

"

Tanja Huse-Fagerlie er prosjekt­leder og kurs­ansvarlig for kurset. Hun og kollegaene i Difi invi­terer til spen­nende dialog mel­lom inn­kjøpere og leve­ran­dører. (Foto: Difi)

Kurset gir teknikker og verktøy for bedre kom­muni­kasjon med offentlige inn­kjøpere før, under og etter konkur­ransen.

Det er fortsatt enkelte ledige plasser for leve­randører, men arran­gørene håper på fullt hus. Du må være snar med påmel­dingen:

– Leverandører som ønsker å bli kjent med innkjøperne bør melde seg på snarest og senest 17. august, tilføyer hun.

Kravet til å delta er at du må være en leverandør som leverer renholds­tjenester.

Se også: Difi hjelper deg med renholdsanskaffelser

Allerede fullt på innkjøpssiden

For innkjøpere av renholds­tjenester er kurset nå full­tegnet med små og store innkjøpere fra det offentlige.

– Vi gleder oss og tilbake­meldingene fra innkjøperne er at også de gleder seg veldig til dette, opplyser Huse-Fagerlie.

Bakgrunn

Kurset har begrenset antall plasser og prøves nå ut i renholds­bransjen. Det er det første av sitt slag i Norge og Difi har stor tro på at dette kan bli malen for liknende kurs for også andre bransjer.

– Denne type erfarings­arena er etter­spurt av innkjøpere i flere år, og det er på grunn av min tidligere erfaring som inter­kommunal innkjøps­sjef og nest­leder i KS Innkjøps­styre at jeg har arbeidet for å opprette dette tilbudet, sier Tanja Huse-Fagerlie.

At innkjøpere fra hele Norge har stemt frem renholds­tjenester som piloten på dette kurs­opp­legget, sier mye om hvor komplekst dette kjøpet er og hvor viktig det er å sikre god dialog i for­bere­delsene og opp­følgingen av konkurranser i denne bransjen.

Kurset

Kurset har oppstart 19. august og avsluttes 8. desember. Det gis veiledning i hvordan gjennom­føre dialog­aktiviteter med potensielle kunder, ha én-til-én-møter med innkjøperne og mulighet til å gi innspill på vegne av bransjen.

Disse virksom­hetene deltar fra innkjøps­siden:

"
 • Hamar Kommune
 • Asker kommune
 • Drammen Eiendom KF
 • Bergen kommune
 • SITS
 • Møre og Romsdal fylkes­kommune
 • Trondheim kommune
 • Landbruks­direktoratet
 • Oslo Universitets­sykehus HF
 • Oslo kommune, Utviklings- og kompetanse­etaten, Konsern­innkjøp
 • Mattilsynet

Les mer og meld deg på hos Difi

Frist for påmelding er 17. august.

Powered by Labrador CMS