Svanemerket Foto Newswire kvad
Svanemerket Foto Newswire kvad

Konsumenter bryr seg lite om Svanemerket

Nesten annen­hver nord­mann mener miljø­merket Svanen har liten eller ingen betydning, viser under­søkelse. De store rengjørings­selskapene har en ganske annen oppfatning.

Publisert

71 prosent vet hva Svane­merket betyr, mens 22 prosent er usikre. Av disse svarer 44 prosent at merket har liten betydning når de kjøper varer og tjenester, eller at det ikke er viktig i det hele tatt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Det viser en spørre­undersøkelse YouGov har gjort for ISS. Svanemerket er fornøyd med resultatene, som de mener viser at ca. halv­parten av oss mener Svane­merket har betydning ved innkjøp. Les deres kommentar nederst i artikkelen.

– Vi har 5000 renholdere i sving nesten hver dag. For oss er miljø­merket Svanen svært viktig, sier fagsjef for renhold i ISS, Stig Ronander til det oppdrags­finansierte nyhets­byrået Newswire.

I overkant av 10 000 varer og tjenester har dette merket på seg. (Foto av Svanemerket: Newswire.)

Dobbelt så mange menn som kvinner svarer at Svanemerket ikke er viktig i det hele tatt når de velger varer og tjenester.

– Det finnes mange merke­ordninger å forholde seg til, så resultatet av under­søkelsen er ikke helt nedslående. Ni prosent svarer at Svane­merket er viktig, og 47 prosent svarer at det er litt viktig når de shopper, sier Ronander.

10 000 er merket

Den nordiske miljø­merkingen Svane­merket har eksistert i 25 år. Det grønne symbolet er nok best kjent fra rengjørings­midler og mykpapir. Men ordningen omfatter også blant annet hotell­drift, trykkeri og rengjørings­tjenester. For slike tjenester setter Svane­merket krav til hele driften.

For rengjørings­bransjen er det ikke bare kutt i bruk helse- og miljø­skadelige kjemi­kalier som gjelder.

– Ordningen legger vekt på å redusere forbruket av rengjørings­midler, drivstoff og plastposer, sier Jan Erik Stokke i Svane­merket.

Svanemerket ligger langt foran myndig­hetene hva gjelder kjemikalie­krav, ifølge Stokke. Merket forbyr også innholds­stoffer på mistanke om at de er skadelige.

I overkant av 10 000 varer og tjenester er svanemerket i Norge.

Rengjøring viktigst

Svanemerket spiller størst rolle når folk velger rengjørings­midler, viser YouGov-undersøkelsen.

Stoffer som ikke finnes i rengjørings­midler med grønn svane har navn som triklor­eten, diklor­metan, metyl­glykol og dibutyl­ftalat. De er gjerne kreft­fremkallende, skadelig for organismer i vann, hormon­hermende og vanskelig nedbrytbare.

For en rengjørings­bedrift er det ikke bare kravet om miljø­vennlige kjemi­kalier som teller, men også den totale mengden kjemikalier som brukes.

– Før var det slik at man tok en bøtte med vann og en god klunk med rengjørings­middel oppi. Etterpå gikk alt ut i naturen. Nå vasker vi mye oftere tørt, midlene er miljø­vennlige og flaskene med rengjørings­middel er utstyrt med doserings­enhet, sier Stig Ronander i ISS.

ISS’ svane­merking betyr også opplæring av ansatte, at diesel­forbruk på firma­bilene måles og søppel sorteres.

– I private hjem er det fortsatt mye plask og vask. Mange kunne med fordel gå over til tørre vaske­metoder. Det er ikke bare snillere mot gulv­overflatene, møblene og miljøet, det er også mer effektivt, sier han.

Sjekk dokumentasjonen

Merkingen foregår slik:

– For hver produktgruppe finnes det et dokument som inneholder miljø­kravene og opplysninger om hvordan disse kravene skal dokumenteres. For noen av kravene holder det med en erklæring fra bedriften, for andre må det fremlegges bevis i form av tester utført av uavhengige test­institusjoner, sier Jan Erik Stokke i Svanemerket.

Alle virksom­heter blir også inspisert for å sjekke at opplysningene i søknaden stemmer og at alle drifts­rutiner er på plass.

Bevisstheten om Svanemerket

Når er det viktig for deg å velge varer og tjenester som er Svanemerket? Slik svarer folk i YouGovs under­søkelse:

  • Rengjørings­midler: 58 %
  • Kosmetikk eller personlig pleie: 24 %
  • Småbarns­produkter: 24 %
  • Kopi- og trykkpapir: 15 %
  • Elektronikk (fjernsyn, batterier, skrivere): 11 %
  • Bil-/båtvask: 10 %
  • Hotellopphold: 6 %
  • Annet: 7 %

(Kilde: YouGov)

Oversikt over Svane­merkete produkter: http://www.svanemerket.no/produkter/

Kilde: Bryr seg lite om Svanemerket

Svanemerket er fornøyd!

– Dette er ikke dårlige resultater, det er bra!

Det sier Anita Winsnes, som er direktør hos Miljømerking, om resultatene fra under­søkelsen ISS har fått gjennom­ført ved hjelp av analyse­selskapet YouGov.

– At cirka halv­parten av respondentene synes Svanemerket har liten betydning betyr at cirka halv­parten mener Svane­merket har betydning, og det stemmer godt overens med våre egne målinger fortsetter hun.

– Det er veldig mange andre faktorer som har betydning når vi kjøper produkter og av merke­ordninger er det Svane­merket som teller mest og som de fleste kjenner og aner­kjenner. Vi kunne ønsket oss enda større gjennom­slag i flere bransjer og det skal vi få til, avslutter Winsnes.

Powered by Labrador CMS