offentlig-godkjent

520 bedrifter godkjent

Hittil har 3 076 renholdsbedrifter søkt om godkjenning hos Arbeidstilsynet. 520 virksomheter er godkjent.

Publisert

Fra 1. desember i fjor ble det straffbart å kjøpe eller leie inn tjenester fra renholdsbedrifter som ikke er godkjent eller som har sin søknad under behandling hos Arbeidstilsynet. De bedrifter som verken er godkjent eller har sin søknad under behandling, driver dermed ulovlig.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidstilsynets nettsider har en oversikt over hvilke bedrifter som er godkjent/under behandling, slik at denne informasjonen skal være lett tilgjengelig.

Som et ledd i godkjenningsprosessen, skal arbeidsgiver utstyre ansatte renholdere med ID-kort. Bedrifter som bare mangler å bli ferdig med bestilling av ID-kort før de godkjennes, har status som pre-kvalifisert. Arbeidstilsynets tall fra 24. februar 2013 ser slik ut:

Mottatte søknader: 3076 Godkjente virksomheter: 520pre-kvalifiserte virksomheter: 939

Søknader som ikke har status godkjent eller pre-kvalifiserte, er enten ikke behandlet ennå (710), eller de har fått status som «mangelbrev» (878).

Samlet er det 1.462 virksomheter som enten er ferdige med ID-kort bestillingen eller holder på med ID-kort bestillingen, skriver NHO Service på sine nettsider.

Eksakte tall vil foreligge etter første kvartal.

(NHO Service)

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS