konflikthandtering
konflikthandtering

Seminar: konfliktforebygging

I mars arrangerer Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gratis frokostseminar om forebygging av konflikter i små og mellomstore virksomheter.

Publisert

"Det er typisk norsk å være uformell, og det finnes sjelden skrevne prosedyrer og planer for helse, miljø og sikkerhet", skriver STAMI. Seminaret deres om konfliktforebygging arrangeres 14. mars. Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Små virksomheter bruker jevnt over mindre tid og ressurser på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid enn større virksomheter gjør. Sammenlignet med virksomheter som har 50 ansatte eller mer, preges små virksomheter ofte av lav grad av formalisering. Det er nettopp dette STAMIs frokostseminar vil ta tak i:

Foredragsholderne er Kirsti Jacobsen fra STAMI og Annik Apall Austad fra Arbeidstilsynet, og disse vil blant annet snakke om hvordan man innfører formelle retningslinjer for HMS og konflikthåndtering i små virksomheter. De vil ta utgangspunkt i flere konkrete prosjekter knyttet til mobbing og konflikthåndtering, og se på fallgruver og suksessfaktorer i arbeidet med dette.

Frokostseminaret arrangeres torsdag 14. mars i STAMIs lokaler i Oslo, og vil i tillegg bli tilgjengelig via STAMIS Nett-TV.

Les mer om seminaret her

Powered by Labrador CMS