ryggplager22

Færre sykmeldte med ryggopplæring

Sykefraværet gikk ned i to norske kommuner etter at de tok del i opplæringsprosjektet IBedrift på arbeidsplassen.

Publisert

Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dette skriver Dagens Medisin på sine nettsider. 1746 offentlig ansatte i Kongsberg og Horten ble tilfeldig plukket ut til enten opplæring om korsryggsmerter og støtte fra kollega, såkalt mestringskontakt. De fikk spesiell opplæring til å være kollegastøtte, kombinert med tilgang til rask avklaring og medisinsk utredning ved «ibedriftspoliklinikk» - eller til kontrollgruppe uten oppfølging.

Markant nedgang

Sykefraværet gikk markant ned i gruppa med opplæring/mestringskontakt og mulighet for medisinsk undersøkelse. Her gikk sykefraværet ned med fire prosent, sammenlignet med kontrollgruppen.

Økte i kontrollgruppa

Blant arbeidstakerne i kontrollgruppa, der det ikke var noen form for oppfølging, økte sykefraværet i samme periode med sju prosent.

Forskningsdirektør Hege R. Eriksen ved Uni Helse er en av forfatterne til studien. Hun sier til Dagens Medisin at dette er blant de få vellykkede sykefraværstiltakene på arbeidsplassen.

– Målet var å få ned sykefraværet, og primært det som skyldes muskel- og skjelettsmerter. Dette er ett av de få tiltakene på arbeidsplassen som har vist effekt på sykmelding. I tillegg er det enkelt og billig å gjennomføre, sier Eriksen.

Handler om trygghet

Hun forteller at få benyttet seg av tilbudet om å få en medisinsk utredning av smerter i korsryggen.

– Men jeg tror det var viktig å vite at tilbudet var der, og at det skapte trygghet for mange. Mestringskontakten har nok også vært viktig, og har bidratt til å senke terskelen for å tørre å gå på jobb selv om man har vondt i ryggen. Dette handler mye om trygghet, sier Eriksen til Dagens Medisin.

(Dagens Medisin)

Powered by Labrador CMS