penger - bredde
penger - bredde

Lønnskalkyle 2013 er klar

NHO Service her lansert selvkostkalkylen for renholdstjenester justert for lønnsoppgjøret 2013.

Publisert

Tallene er sist oppdatert i 16. april 2013. Det er justert for tariffoppgjøret 2013, med en lønnsøkning på kr. 4,31 (2,74%).Tallene gjelder fra gjeldende fra 1. mai 2013:

(NHO Service)
Lønn renholder (tariff)* kr 161,17100%
Sykefravær*4,17%kr 6,72104%
Lørdagstillegg50%0,00Hvis aktuelt 104%
Søndagstillegg75%0,00Hvis aktuelt 104%
Helligdagstillegg100%0,00Hvis aktuelt 104%
Nattillegg11%0,00Hvis aktuelt 104%
Opplæring (10 timer pr år) 0,66105%
Sum lønnskostnader kr 168,55105%
Feriepenger*12,7%kr 21,41118%
Avtalefestet pensjon (AFP)*5,12%kr 195,08121%
Offentlig tjenestepensjon (OTP)*2,55%kr 4,30124%
Sluttvederlagsordning0,24%kr 0,40124%
Yrkesskadeforsikring0,48%kr 0,81124%
Arbeidsgiveravgift av (AGA)*14,1%kr 23,77139%
Arbeidsgiveravgift av FP/AFP/OTP/Gr.liv kr 4,18142%
OU-fond0,12%kr 0,20142%
Sum personalkostnader renholder kr 228,74142%
Andre kostnader **x%xx%
Merverdiavgift25%xx
Selvkost per timexxx

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

**Tabellen viser ikke kostnader pr. renholder knyttet til ledelse, administrasjon, materialbruk, avskrivninger, kostnader til obligatorisk bedriftshelsetjenste og eventuell gruppelivsforsikringer

Oppstillingen viser selvkost før dekningsbidrag. Forutsetninger:

  • Beregninger er midlertidig beregnet frem til allmenngjort minstesats er offisielt satt.
  • Sykefravær: Lagt til grunn 16 dagers sykefravær
  • Feriepenger: AGA økt fra 12,0 til 12,7 % pga. andelen medarbeidere over 60 år
  • AFP: Lagt til grunn snittbetraktning av AFP
  • OTP: Dekker både OTP + Uførhet + Fritak + AGA som snittbetraktning
  • Arbeidsgiveravgift: Gjelder sone 1

(NHO Service)

Powered by Labrador CMS