Lønnsforhandlinger.jpg

Lønnsmekling til uken

NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund er innkalt til mekling den 14. og 15. mai. Fristen for å komme frem til en løsning er tirsdag 15. mai kl 24:00.

Publisert

Til uken blir det lønnsmekling på renholdsoverenskomsten. (Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Dersom NHO Service og NAF ikke kommer til en løsning i løpet av meklingen på renholdsoverenskomsten, har NAF meddelt plassfratredelse (streik) for sine medlemmer, skriver NHO på sine nettsider." Forbundet har i første omgang varslet streik for 387 organiserte arbeidstakere i syv virksomheter. Se liste.Konflikten iverksettes i tilfelle tidligst onsdag 16. mai kl 06:00. Dersom meklingen fortsetter etter kl. 06:00 onsdag morgen, utsettes også iverksettelse av streiken tilsvarende.

" Det er viktig at bedriftene holder seg orientert via media og www.nhoservice.no om utviklingen i meklingen.Spørsmål kan rettes til juridisk avdeling i NHO Service.

Les saken her:

"
Powered by Labrador CMS