colourboxmøterom

For liten tid til HMS

Stadig flere virksomheter driver et systematisk arbeidsmiljøarbeid, men mange etterlyser også mer tid og kunnskap, viser svensk undersøkelse.

Publisert

(Ill.foto. Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ni av ti ledere oppgir at de utfører et systematisk arbeidsmiljøarbeid i sine bedrifter i Sverige– en fordobling siden 1996. Aller mest øker arbeidsmiljøarbeidet i småbedrifter, skriver duochjobbet.se. Det systematiske arbeidsmiljøarbeidet - i Norge kalt systematisk HMS - sammenliknes i undersøkelsen med det som tidligere ble kalt internkontrollen.Halvparten av lederne mangler tid, skriver HMS magasinet.

" Over 900 verneombud og ledere deltok i undersøkelsen Prevents arbeidsmiljørapport for 2012.Nesten halvparten av lederne, og fire av ti verneombud, sier at de ikke har den tiden som trengs for arbeidsmiljøarbeidet. Kunnskapene er dessuten begrenset, ifølge tre av ti verneombud og ledere. Servicenæringen og pleie- og omsorgssektoren opplever størst mangel på tid og kunnskaper, ifølge arbeidsmiljørapporten.

(duochjobbet.se)

"
Powered by Labrador CMS