HMS-forskrifter

47 HMS-forskrifter blir til 6

1. januar 2013 trer nye arbeidsmiljøforskrifter i kraft. Antall forskrifter reduseres fra 47 til 6.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Hensikten med nye arbeidsmiljøforskrifter er at det skal bli enklere for alle berørte aktører i arbeidslivet å få oversikt over pliktene og rettighetene de har etter arbeidsmiljøloven, skriver Arbeidstilsynet på sine nettsider.

Samlet ett sted

Før var kravene spredt i flere forskrifter. Nå er de samlet og satt i en sammenheng. Det gjør det enklere for arbeidsgivere å holde oversikt over hvilke krav som er aktuelle for sin virksomhet, følge regelverket og jobbe systematisk med HMS.

Samme krav

De nye forskriftene er mer oversiktlig enn før. Bestemmelser som regulerer samme forhold er nå slått sammen og gjør det enklere å holde oversikt. Strukturen i arbeidsmiljøforskriftene er ny, men kravene er de samme.

Den nye strukturen i forskriftene betyr en ny måte å finne fram i regelverket på. Den nye regelverksstrukturen er utviklet av myndighetene i samarbeid med arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene i arbeidslivet.

Hva er en forskrift?

En forskrift retter seg mot produsenter, importører, forhandlere, utleiere m.m. Forskriften inneholder ikke direkte HMS-krav, men kan berøre enkelte virksomheter gjennom fastsatte gebyrer, vilkår m.m. De nye forskriftene innebærer ikke vesentlig materielle endringer. Det er strukturen som er ny, særlig ved at bestemmelser som regulerer samme forhold er slått sammen.

Hvordan finne fram?

Arbeidstilsynet har utarbeidet en veiledning i bruken av de seks nye forskriftene. Denne kan bestilles i trykt utgave, eller lastes ned gratis fra tilsynets nettsider.

Er du kjent med de gamle forskriftene, kan du kunne også finne hvor de gamle bestemmelsene er plassert i de nye forskriftene. Trykte forskrifter vil ikke kunne bestilles før de trer i kraft, men de er tilgjengelig på lovdata.

(Arbeidstilsynet)

"
Powered by Labrador CMS