Kunnskapsdepartementet.jpg

Nasjonal dugnad for flere læreplasser!

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og partene i arbeidslivet undertegnet fredag 13. april en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser.

Publisert

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen og fornyingsminister Rigmor Aaserud sammen med avtalepartnerne. (Foto: KD).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Målsettingen er flere lærekontrakter for unge som har søkt yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring, for å bidra til at flere gjennomfører. I tillegg skal flere voksne skal motiveres for å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Bedriftene har stort behov for faglært arbeidskraft og behovet vil bare øke framover, skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding." Kontrakten inneholder forpliktelser for alle parter og samlet håper man å øke antall lærekontrakter med 20 prosent innen utløpet av 2015.

Historisk kontrakt

Ved utgangen av 2011 var det registrert vel 15 000 godkjente kontrakter. Det betyr at rundt 3000 flere lærlinger enn i dag må være på plass innen 2015. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kaller den nye kontrakten for historisk:

- For første gang stiller alle de store organisasjonene i arbeidslivet seg bak en ambisiøs målsetting for flere læreplasser. Både arbeidsgivere, fagorganisasjoner staten og fylkeskommunene påtar seg forpliktelser for å nå 20-prosentsmålet og har en viktig jobb å gjøre på sine ansvarsområder, uttaler Halvorsen. " Alle partene bak samfunnskontrakten lover å samarbeide tett, og vil ha årlige gjennomganger for å sikre at antallet lærekontrakter utvikler seg i tråd med målene. Dette innebærer systematisk erfaringsutveksling, vurderinger av hvilke tiltak som virker best, og igangsetting av nye tiltak når det er nødvendig.Les samfunnskontrakten her" Les pressemelding fra Kunnskapsdepartementet her

"
Powered by Labrador CMS