Gulvpleie-colourbox.jpg
Gulvpleie-colourbox.jpg

Gulvpleiemidler ute på høring

Miljømerking ønsker innspill på nye krav til gulvpleiemidler. Svarfristen er 27. desember.

Publisert

Nye krav til gulvpleiemidler er ute på høring. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forslag til endring i kravene er utarbeidet av sekretariatene i Nordisk Miljømerking under ledelse av Trine Pedersen, skriver Miljømerking på sine nettsider.

Endringene som blant annet foreslås er:

• Urenheter i råvarer omfattes av kravene bl a til CMR klassifiserte stoffer, flyktige organiske løsningsmidler og helse- og miljøklassifiserte restmonomerer i polymerer.

• Krav til CDV-beregning er endret, slik at det for alle produkter skal foreligge en CDVberegning.

• Krav til farvestoffer er presisert til også å omfatte pigmenter.

• Krav til parfyme er endret og utelukkes nå i alle miljømerkete gulvpleiemidler.

• Nytt krav vedrørende nanomaterialer/partikler.

• Utvidet skjema til erklæring fra produsenten.

Dokumentene kan leses, og innspill kan sendes her

"
Powered by Labrador CMS