Legekontroll 2

Syke kan sies opp

Mange tror de ikke kan miste jobben når de er sykemeldt. Det er feil.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ifølge arbeidsmiljøloven kan ingen arbeidstaker sies opp på grunn av sykefraværet de første 12 månedene under sykemeldingen, melder ANB. Bestemmelsen gir imidlertid ikke noe forbud mot oppsigelser som skyldes andre forhold.

De som tror at man ikke kan sies opp uansett årsak mens man er sykemeldt, tar med andre ord feil. Men det samme gjelder dem som tror det er fritt fram med oppsigelser etter 12 måneders sykefravær.

Absolutt forbud

Forbudet mot oppsigelser som er begrunnet i sykefraværet det første året etter at arbeidsuførheten inntrådte, er absolutt. Forbudet gjelder uten hensyn til hvor store ulemper sykefraværet påfører virksomheten. Det gjelder også selv om det er klart at sykefraværet vil vare utover 12 måneder. Arbeidstaker kan ikke sies opp på grunn av sykefraværet de første 12 månedene.

Andre grunner

Bestemmelsen gir imidlertid ikke noe forbud mot oppsigelser som skyldes andre forhold. Arbeidstaker er derfor ikke vernet mot oppsigelse som følge av nedbemanning, og heller ikke oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold som for eksempel mangler ved arbeidsutførelsen. Dette gjelder selv om oppsigelsen er gitt mens arbeidstaker er sykemeldt.

En oppsigelse som er gitt mens arbeidstaker er sykemeldt, skal riktignok i utgangspunktet anses å ha sin årsak i sykefraværet. Det gjelder imidlertid bare så lenge arbeidsgiver ikke gjør det overveiende sannsynlig at oppsigelsen skyldes andre forhold.

Hvis oppsigelsen skyldes andre (saklige) forhold, er det som regel ikke noe problem å kunne dokumentere det. Det gjelder i hvert fall hvis oppsigelsesprosessen starter før sykemeldingen. Man kan altså ikke unngå en oppsigelse av andre årsaker ved å sykemelde seg.

(ANB / hmsmagasinet.no)

Powered by Labrador CMS