arbeidstilsynetlogo.jpg
arbeidstilsynetlogo.jpg

Ville ikke ha ombudene

Arbeidstilsynet skal ansette regionale verneombud (RVO) for renholdsbransjen. Men tilsynet ville helst ikke bli arbeidsgiver for de nye ombudene.

Publisert

To dager før arbeidsminister Hanne Bjurstrøm slapp nyheten om at RVO omsider var på plass, sendte Arbeidstilsynet et brev til departementet med en klar advarsel:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

«Arbeidstilsynet mener det er meget uheldig å organisere de regionale verneombudene under Arbeidstilsynet» heter det i brevet, ifølge arbeidsmanden.no.

Listet opp problemer

Arbeidstilsynet listet i sitt brev opp flere problemer med at tilsynet blir arbeidsgiver for verneombudene:

- Arbeidstilsynet frykter rolleblanding med Arbeidstilsynets egne inspektører.

- Det vil bli to ulike ordninger for regionale verneombud.

- Det vil svekke tilliten til tilsynets uavhengighet. De regionale verneombudene vil ha kompetanse til å stanse arbeid med akutt fare for liv og helse. Arbeidstilsynet skal så ta stilling til om stansen skal fortsette eller oppheves. De ulike rollene kan ifølge tilsynet skape forvirring om Arbeidstilsynets habilitet.

- Arbeidstakerorganisasjonene skal være med på å påvirke hvem som blir ansatt som ombud. Dette kan være i strid med hvordan offentlig sektor ansetter.

- Ombud skal oppnevnes for fire år. Hvem skal lønne dem etterpå?

- Fagforbundene skal utarbeide instrukser for ombudene, men Arbeidstilsynet skal være arbeidsgiver. «Hvem har retten til å lede og fordele arbeidet, og retten til eventuelt å kunne gå til oppsigelse?», skriver tilsynet

- Arbeidstilsynet er usikker på hvordan man skal håndtere en eventuell klage på et verneombud.

- Tilsynet er usikker på hvordan ordningen skal finansieres, og hvordan finansieringen skal ordnes slik at det blir rom for lønnsoppgjør for ombudene.

- Gjør det beste ut av det

Arbeidstilsynet foreslår i brevet to alternativer: Enten at det nye fondet er arbeidsgiver for ombudene eller at Arbeidstilsynet får øremerkede ressurser til egne tilsyn på feltet.

Arbeidstilsynets direktør Ingrid Finboe Svendsen understreker overfor magasinett.org at nå som der det bestemt, skal de gjøre det beste ut av det.

- Organiseringa er underordnet. Det avgjørende er arbeidsmiljøet for ansatte i disse bransjene, sier hun, ifølge arbeidsmanden.no.

" Arbeidstilsynet jobber nå med å avklare spørsmålene som ble stilt i brevet, og håper å kunne lyse ut stillingene om ikke lenge, skriver nettsida. Les mer om saken på arbeidsmanden.no

Powered by Labrador CMS