bjurstrom.jpg
bjurstrom.jpg

Utlyser midler for å begrense ufrivillig deltid

– Regjeringen ønsker å få ned omfanget av ufrivillig deltid i Norge. Vi håper at forsøkene som nå settes i gang kan bidra til at flere får så stor stillingsandel som de ønsker, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Publisert

Stortinget har for 2011 bevilget 25 millioner kroner til forsøk som kan bidra til å redusere omfanget av ufrivillig deltid og styrke muligheten for de som ønsker økt stilling. I denne sammenheng lyses det nå ut midler som virksomheter og bedrifter kan søke på.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Pengene som nå lyses ut kan blant annet brukes til tiltak innenfor endret organisering av arbeidstid, mer fleksibel bruk av arbeidskraften og endret/utvidet bemanning. Det er også mulig for virksomhetene å søke om midler til utvikling av kompetanse for enkeltpersoner.

Søknadsfristen er satt til 15. august 2011, og søknadene vil bli behandlet av Arbeids- og velferdsdirektoratet i samarbeid med Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

Alle søknadene skal sendes til Arbeids- og velferdsdirektoratet.

For nærmere informasjon, se utlysning her:

NAV: www.nav.no/ufrivilligdeltid

Vox: www.vox.no/ufrivilligdeltid

Powered by Labrador CMS