lege og pasient
lege og pasient

Bøter for ikke å følge opp sykmeldte

Regjeringen strammer opp ordningen med Inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Nå kan arbeidsgivere få bot for å overse sykemeldte.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

10 000 kroner er boten arbeidsgivere kan få for å la være å følge opp sykmeldte arbeidstakere. Sanksjonering og raskere oppfølging av sykemeldte oppsummerer de nye reglene, skriver Fagbladet.

Raskere oppfølging

Lovendringen betyr at det stilles strengere krav til at arbeidsgivere følger opp sykmeldte raskt. De skal blant annet utarbeide oppfølgingsplaner senest innen fire uker, mot seks uker i dag. Den sykmeldte og arbeidsgiveren skal ha et første dialogmøte innen sju uker, mot tolv uker i dag.

Strengere sanksjonsmuligheter

Følges ikke de nye reglene, er sanksjonsmulighetene overfor både arbeidsgiver og arbeidsgiver, i tillegg til legen som sykemelder, blitt strengere. Mens arbeidsgiver kan få inntil 10 000 kroner i bot, risikerer sykmeldte å bli fratatt sykepengene dersom de nekter å delta på dialogmøter med arbeidsgiveren, slik regelverket også er i dag.

Partene enige

Representanter for arbeidsgiverne og arbeidstakerne har allerede forhandlet og er enige om den nye og strammere oppfølgingen av sykemeldte. De lovmessige endringene i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven trer i kraft 1. juli i år.

(bt.no)

Powered by Labrador CMS