renholdhjemme.jpg
renholdhjemme.jpg

1 av 5 sier ja til svart renhold

Mer enn hver femte nordmann er tilhenger av å kjøpe svart renhold hjemme.

Publisert

Det viser en undersøkelse som TNS Gallup har utført på vegne av NHO Service. TNS Gallup stilte følgende spørsmål:- Generelt sett, i hvilken grad synes du det er akseptabelt å benytte svart renhold?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Og slik fordelte svarene seg:

" Ikke akseptabelt: 42 prosent Litt akseptabelt: 33 prosent Fra middels til meget akseptabelt: 23Ingen mening: 2 prosent

Undersøkelsen ble gjort i midten av januar, og tusen personer svarte.

Kjønnsforskjeller

Menn viste seg å være litt mer tilbøyelig til å si ja til svart renhold enn kvinner. Aldersgruppen 15-29 år er mest åpen for svart arbeid, mens gruppen over 60 år er mest negativ. Familier med en samlet inntekt på 450-599 tusen er mest positiv til svart renhold, mens mest negativ er de som tjener over 600 tusen.

Trolig flere positive

Administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service ser ikke bort fra at enda flere enn hva undersøkelsen viser er er positive tilsvart renhold i hjemmet:

- Folks holdning til svart arbeid er en viktig faktor for om vi skal lykkes med å bedre forholdene for renholdsbransjen. I spørreundersøkelser vet vi at folk vil ha en tendens til å sette seg selv i et så positivt lys som mulig. Derfor er det trolig langt flere enn 22 prosent som i praksis vil si ja til svart renhold, sier han på NHO Service sine nettsider.

Undersøkelsen er aktuell i forbindelse med konferansen ”Fra skitten vask til ren idyll” som NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund arrangerer i Oslo konserthus 26. januar.

Les mer om undersøkelsen på nettsidene til NHO Service.

Papirutgaven av Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profesjonelle renholdsbransjen.

Bli kjent med papirutgaven her

Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på.

"
Powered by Labrador CMS