Sosial-dumping-Colourbox.jpg

Tiltak mot sosial dumping virker

Regjeringens tiltak mot sosial dumping har virket. Men tiltakene virker best i bransjer med allmenngjorte lønnsavtaler, slår Fafo fast i en ny rapport.

Publisert

Ny rapport fra Fafo sier tiltak mot sosil dumping har virket. (Foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I dag er fire av bransjene som har importert mye utenlandsk og østeuropeisk arbeidskraft dekket av allmenngjorte tariffavtaler i Norge: bygg, landbruk og gartneri, verft og renhold.

– Satt på spissen har vi i dag derfor to former for lønnsdumping i Norge: lovlig og ulovlig lønnsdumping, sier prosjektleder i Fafo Line Eldring til NTB, skriver siste.no.

Fungerende tiltak

Lovreguleringer, økt innsats fra Arbeidstilsynet, bruk av ID-kort i bygg- og anleggsnæringen og endringer av allmenngjøringsordningen er blant tiltakene som de siste årene har bidratt til å bekjempe sosial dumping, ifølge forskerne.

– Men en del av tiltakene forutsetter at det er en allmenngjort lønnsavtale i bransjen. Uten allmenngjøringsordning er risikoen stor for lønnsdumping, sier Eldring.

Østeuropeere tjener fortsatt mindre enn nordmenn, men få av dem som har allmenngjorte avtaler tjener mindre enn minstesatsen. I bransjer som ikke har slike avtaler er andelen som lønnes under minstenivå langt høyere.

– Selv om ikke alle får det de har krav på, hadde bildet sett mye dårligere ut uten allmenngjorte tariffavtaler, påpekte Fafo-forskeren da hun presenterte rapporten.

Les hele saken her

Last ned rapporten Evaluering av tiltak mot sosial dumping

"
Powered by Labrador CMS