Senior-Citizen-Colourbox.jpg
Senior-Citizen-Colourbox.jpg

Ikke flere syke og uføre med pensjonsreformen

Pensjonsreformen med fleksible uttaksmuligheter, har ikke ført til mer press på de helserelaterte trygdeytelsene, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon.

Publisert

Pensjonsreformen har ikke hatt negativ effekt på andre trygdeytelser, skriver NAV. (Ill.foto: Colourbox.com).

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Det er ingenting i tallene som tyder på at pensjonsreformen så langt har hatt noen slik effekt, sier Ole Christian Lien, seniorrådgiver og pensjonsekspert i NAV, i en pressemelding.

Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er at pensjonen blir justert for uttaksalder slik at utsatt uttak gir høyere årlig pensjon.

Ikke press på trygdeytelser

" Bekymringen har vært at dette kunne føre til press på de helserelaterte trygdeytelsene– sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, og at flere ville vente med å ta ut alderspensjon og heller satse på andre ytelser hvis de oppfylte vilkårene. Særlig i privat sektor ble det antatt at risikoen var til stede. Offentlig ansatte har fortsatt den samme AFP-ordningen som tidligere mellom 62 og 67 år, og det var ikke samme grunn til bekymring for denne gruppen, skriver NAV.

Lavere andel uføre

Antall mottakere av både sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, utvikler seg så å si likt over tid innenfor privat og offentlig sektor. Dette er også tilfelle hittil i 2011.

– Frykten for at pensjonsreformen skulle gi flere syke og flere uføre, kan altså ikke bekreftes i tallene så langt. Tvert imot viser tall for de første tre kvartalene av 2011 at en betydelig lavere andel av aldersgruppen 62–66 år har tatt ut uførepensjon sammenlignet med 2010, sier Lien.

Antall mottakere av sykepenger går også ned i samme aldersgruppe, mens antall mottakere av arbeidsavklaringspenger øker noe.

Totalt sett finner vi at en lavere andel av befolkningen mellom 62 og 66 år mottar helserelaterte ytelser i tredje kvartal 2011 sammenlignet med samme periode i 2010. Nedgangen er riktignok ikke så stor – fra 40,8 prosent til 40,2 prosent.

Les mer på NAV sine nettsider og i Arbeid og velferd nr. 4 – 2011.

"
Powered by Labrador CMS