Sikkerhetsjuss, paragraf

Mangel på oppfølging gebyrlegges

Fra 1. juli ble reglene om oppfølging av sykefravær skjerpet, og som arbeidsgiver risikerer du nå overtredelsesgebyr ved brudd på pliktene dine.

Publisert

Med den nye reglene kan NAV ilegge et overtredelsesgebyr tilsvarende seks rettsgebyr (5 160 kroner pr juni 2011), dersom arbeidsgiver:

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- ikke avholder dialogmøte 1 - ikke sender rapporteringsskjema og oppfølgingsplan uoppfordret til NAV innen 9 ukers sykemelding.- ikke deltar i dialogmøter i regi av NAV og ikke sender revidert oppfølgingsplan til NAV før møtet.

NAV har tidligere sendt påminnelsesbrev om å sende rapporteringsskjema ved 9 uker. Dette er det slutt på, og nå er det bedriftens eget ansvar å huske på dette.

Les mer om de skjerpede reglene på NAV sine nettsider

Powered by Labrador CMS