Få ned uønsket deltid

76 000 deltidsansatte oppgir at de ønsker mer arbeidstid. Nå kan du søke midler til tiltak for å redusere ufrivillig deltid på din arbeidsplass.

Publisert

Deltidsansatte som ønsker en høyere stillingsprosent er definert som ufrivillig deltid, og kan derfor betraktes som delvis arbeidsledighet. Spesielt utfordrende er det for arbeidstakere som over lengre tid blir værende i en deltidsstilling.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Derfor har Stortinget satt av 25 millioner kroner for å redusere antallet som jobber ufrivillig deltid. Pengene skal gå til tiltak for bedre organisering av arbeidet i virksomheter og forhold på arbeidsplassen, samt til kompetanseheving av arbeidstakere.

Bedrifter oppmuntres til å søke om midler, og søknadsfristen er satt til 15. august 2011.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) vil i samarbeid med Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk - behandle søknadene.

Søknadene skal sendes til ufrivilligdeltid@nav.no. Skriv prosjektets tittel i e-postens emnefelt.

I tillegg må en underskrevet søknad i papirformat sendes til:Arbeids- og velferdsdirektoratet Stab for analyse og strategi v/ Kari Strøm Postboks 5 St. Olavs plass 0130 Oslo

Få mer informasjon på Nav sine nettsider

Powered by Labrador CMS