Bøker
Bøker

Utvider norskopplæring og testing

Regjeringen går inn for å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for de som deltar i norskopplæringen. Samtidig utvides retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer.

Publisert

Audun Lysbakken. Foto: Berit Roald/Scanpix.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

- Vi ønsker å stille både krav og legge til rette for at de som kommer til Norge lærer seg norsk. Det er viktig for å få flere i arbeid og styrke deltagelse i samfunnet. Vi ser at veldig mange trenger flere timer enn 300 timer for å komme opp på et akseptabelt nivå, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken i en pressemelding.

Dobbelt så mange timer

Regjeringen utvider retten og plikten til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra 300 til 600 timer for å sikre at alle får best mulig forutsetninger til å bestå de obligatoriske prøvene.

Det betyr at man må gjennomføre dobbelt så mange timer som i dag eller bestå obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap. De som trenger det kan i tillegg få 2 400 timer undervisning.

Prøver motiverer

- Det har lenge vært slik at stadig flere har gått opp til og bestått norskprøver. En brukerundersøkelse blant de som deltar i norskopplæringen i dag viser at prøver virker motiverende og at det er bra å få dokumentasjon på norskkompetansen. De som består prøvene vil nå kunne vise et prøvebevis til arbeidsgiver når de søker jobb, sier statsråd Lysbakken.

Utvider i 2012

Det tas sikte på å innføre ordningen med obligatorisk prøve og å utvide retten og plikten i løpet av 2012. Tidligere har det bare vært frivillig prøve i norsk og ingen prøve for samfunnskunnskap.

Introduksjonsordningen utvides til også å gjelde de som har fått opphold etter samlivsbrudd på grunn av tvang eller mishandling. Det tas sikte på å iverksette denne endringen allerede i 2011.

For å styrke kvaliteten i introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk og samfunnskunnskap vil regjeringen innføre statlig tilsyn og plikt til internkontroll med kommunenes oppgaver etter introduksjonsloven.

(Pressemelding)

Powered by Labrador CMS