Plastsortering

Rekordhøy gjenvinning av emballasje

Aldri før har vi kildesortert og gjenvunnet så mye kartong og plastemballasje i Norge som i 2010.

Publisert

(Ill. foto: Grønt Punkt Norge AS)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Grønt Punkt Norges rapportering til KLIF (Klima- og forurensningsdirektoratet) viser at 2010 ble et rekordår for gjenvinning. Av all plastemballasje på det norske marked ble 39,2 prosent materialgjenvunnet og for drikkekartonger 53,4 prosent.

Grønt Punkt Norge AS drifter returordningene for plastemballasje, drikke- og emballasjekartong. Av all plastemballasje på det norske markedet ble 39,2 prosent gjenvunnet til nye plastprodukter. Dette er nesten 10 prosentpoeng over myndighetenes mål på 30 prosent. Også når det gjelder melke- og juicekartonger har gode vaner satt seg hos befolkningen. Her ble 53,4 prosent samlet inn og materialgjenvunnet til nye papirprodukter. For drikkekartong er målet så høyt som mulig, da denne har miljøavgift hvor hver returnerte kartong gir et avslag på avgiften.

– Det er en stor glede å konstatere at gode kildesorteringsvaner er godt etablert hos befolkningen, sier adm. dir. Jaana Røine i Grønt Punkt Norge. – Mye av økningen for plastemballasjen skyldes selvsagt at stadig flere store kommuner, blant annet Oslo, har etablert innsamlingsordninger for plast. Dette står imidlertid ikke for hele økningen. Også i kommuner som har holdt på en stund, får vi inn mer emballasje, og ikke minst renere emballasje.

Med tog til Tyskland

Kildesortert plastemballasje fra norske husholdninger sendes til Tyskland der den blir sortert i ulike plastkvaliteter før den selges videre til gjenvinning med en meget høy miljøeffekt. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi to kilo råolje. 90 prosent av transportdistansene går med tog, noe som ytterligere forsterker miljønytten.

Grandiosa i Sverige

Utsorterte drikkekartonger fra norske husholdninger går fortsatt til Norrköping i Sverige. Her blir de til ny kartong, blant annet Grandiosa-esker. Også miljønytten når vi gjenvinner kartong er meget høy, og fibrene kan benyttes både seks og sju ganger før de er utslitt. Som plastemballasjen går mye av transporten med tog, bla. er det ofte benyttet tomme containere som har fraktet IKEA-produkter fra Sverige til Norge.

Også emballasjekartong som cornflakes- og pizzaesker der 46,4 prosent av kartongene nå materialgjenvinnes, har hatt en oppgang på tre prosentpoeng i 2010. Myndighetenes mål på 50 prosent materialgjenvinning er absolutt innen rekkevidde.

Grønt Punkt Norge lar imidlertid ikke befolkningen hvile på sine laurbær med hensyn til kildesortering. – Fortsett det gode arbeidet, sier Røine. – Returner rengjort emballasje i din kommunes innsamlingsordning. Dette gir optimal miljønytte, og vi utnytter ressursene best mulig, understreker hun.

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall-, og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgepapp. I tillegg drifter Grønt Punkt Norge AS innsamling og gjenvinning av plastemballasje, emballasjekartong og drikkekartong på vegne av Plastretur AS og Norsk Returkartong AS.

(Pressemelding / hmsmagasinet.no)

Powered by Labrador CMS