Vil la Arbeidstilsynet overvåke det offentlige

Arbeidsdepartementet vil gi Arbeidstilsynet hjemmel til å undersøke hvordan forskriften om lønns- og arbeidsvilkår etterleves i offentlig sektor.

Publisert

Selv om forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter slår fast hva som kreves av det offentlige som oppdragsgiver, avdekkes det stadig forhold der denne ikke følges.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

I dag har ikke Arbeidstilsynet myndighet til å føre tilsyn med offentlig sektor når det gjelder disse forpliktelsene; noe Arbeidsdepartementet nå vil endre på.

Departementet foreslår nå i en høring å gi Arbeidstilsynet tilsynsansvar med mulighet til å bruke de ordinære reaksjonsmidlene sine, som pålegg og stansing, overfor det offentlige som oppdragsgiver.

Les mer på doffin.no

Powered by Labrador CMS