re-opp.jpg

Jobb fortere eller forsvinn

Det er hverdagen for renholdere ved hoteller som overfører renholdstjenestene til ISS, ifølge Fellesforbundet.

Publisert

Påstanden underbygges av rapporten ISS-metoden, som nylig ble lansert av Manifest Senter for samfunnsanalyse: Ifølge kartleggingen Manifest har gjort, blir renholderne pålagt nærmere 30 prosent høyere arbeidsbyrde etter at ISS overtar.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Til dagbladet.no peker Fellesforbundets Birgit Tandberg på at det tidligere var hotellene som skulle tjene penger, mens inntektene i dag skal deles mellom to parter; Hotell og ISS.

- Det betyr bare at hotellrenholderne må løpe fortere, som om de ikke løp fort nok fra før, sier Tandberg til avisa.

" Dagbladet har i en rekke artikler denne sommeren avdekket skyggefulle sider i bransjen, og fikk av NHO Service-leder Petter Fululund mye av æren for at en offentlig godkjenningsordning nå er på trappene.Les dagbladet.no sine reportasjer her.

Videre sier Tandberg at renholdere risikerer å miste jobben om de jobber så fort at de gjør en dårlig jobb. Gjør de en god jobb, risikerer de å miste jobben fordi det går for sakte.

- Renholderne står overfor en nærmest umulig oppgave, samtidig som arbeidsgiveren og hotellene forlanger både kvalitet og kvantiet, sier Tandberg.

Les mer om saken på dagbladet.no

Bli kjent med papirutgaven av Renholdsnytt her.

" Vi sender ut nyhetsbrev pr e-post ukentlig. Her kan du melde deg på

"
Powered by Labrador CMS