vannhender.jpg
vannhender.jpg

Yrkesrelaterte hudplager i ny rapport

En ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser hvordan hudkontakt med vann og kjemikalier gir hudplager blant yrkesaktive.

Publisert

Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (NOA) ved Stami har kartlagt selvrapporterte og arbeidsrelaterte hudplager. Ill.foto: COlourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Blant yrkesgruppene med høyest forekomst av hudplager finner vi de som har mye kontakt med vann – som rengjøringspersonell og ansatte innen matlaging og kjøkkenarbeid, skriver Stami på sine nettsider.

Tre ganger mer hudplager

Rapporten viser at arbeidsrelaterte hudplager er tre ganger så vanlig blant de som har mye kontakt med vann, sammenlignet med øvrige yrkesaktive.

31 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene rapporterte om hudkontakt med vann flere ganger i timen en fjerdedel av arbeidsdagen eller mer. Den største andelen eksponerte var å finne blant ansatte innen matlaging og kjøkkenarbeid (85 prosent), rengjøringspersonell (79 prosent) samt ansatte i hotell- og restaurantbransjen og frisørbransjen (begge med 77 prosent), ifølge stamis nettsider.

Forårsaket av jobb

Blant de i underkant av 10 000 yrkesaktive som ble intervjuet, oppga 13 prosent at de var plaget av eksem, hudkløe eller utslett. Av de med hudplager mente 31 prosent at plagene helt eller delvis var forårsaket av sin nåværende jobb. I yrkesgruppa servicepersonell, er dette tallet 79 prosent.

Les mer om kartleggingen på stami.no

"
Powered by Labrador CMS