PetterFurulund

- Feilaktige påstander

I forbindelse med den pågående streiken har mediene gitt flere feilopplysninger om lønnsforholdene innen organiserte renholdsbedrifter og om NHO Service sitt tilbud, ifølge administrerende direktør Petter Furulund.

Publisert

Det sier han på NHO Service sine nettsider i dag, samtidig som han ønsker å rette opp bildet som er gitt.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

En renholder i bedrifter som er medlem av NHO Service tjener i dag i snitt kr. 149 pr time og 291.000 pr år. Renholderne har de siste år i snitt hatt en lønnsvekst på 4,5 prosent, mot industriens 4,4.

- Vårt tilbud som NAF steiker mot var total økning av timelønn på 5,72 kroner til alle. Norsk Arbeidsmandsforbund hadde titalls krav til endringer vi var villige til å imøtekomme, men deres absolutte krav om å øke garantiordningen fra 85 til 95 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn var det umulig å etterkomme. Det vil i seg selv i år gi en økning på kr. 17 pr. time. Altså til sammen kr. 20 pr. time, sier Furulund.

Les flere av Furulunds uttalelser på NHO Service sine nettsider.

Norsk Arbeidsmandsforbund melder at enda flere renholdere vil bli tatt ut i streik fra tirsdag 25. mai, og tredje uttak vil iverksettes mandag 31. mai.

Les hvilke bedrifter som blir tatt ut på NAF sine nettsider.

"
Powered by Labrador CMS