medvirkning.jpg
medvirkning.jpg

Verdifull medvirkning

Medvirkning og medbestemmelse er viktig både for virksomhetene og arbeidstakerne, viser en ny offentlig utredning.

Publisert

Medvirkningsutvalget har først og fremst vurdert de indirekte medvirknings- og medbestemmelsesordningene (arbeidsmiljøutvalg, verneombud og styrerepresentasjon), men mener at også den medvirkningen og medbestemmelsen som skjer direkte mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, er svært viktig. Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Derfor bør flest mulig ta medbestemmelse og medvirkning i bruk, konkluderer rapporten som Medvirkningsutvalget overrakte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i går.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm

– Jeg vil lese utvalgets rapport med stor interesse. Det er gode nyheter at det er så stor oppslutning om ordningene. Nå vil vi oppfordre flest mulig til å ta dem aktivt i bruk. Det er bra for både virksomhetene og arbeidstakerne, sier hun til departementets nettsider.

Utredningen viser at i virksomheter med mer enn 10 ansatte har 83 prosent verneombud. I overkant av 60 prosent har etablert arbeidsmiljøutvalg. 53 prosent av virksomhetene har ansatterepresentasjon i styrene, opplyser Arbeidsdepartementet på sine nettsider.

Utvalget peker på fire overordnede utfordringer i en videreutvikling:

1. Økt oppmerksomhet om demokrati i arbeidslivet som en del av en overordnet demokratidebatt

2. Inkludering av flere arbeidstakere i dagens ordninger

3. Endringer som utfordrer dagens lovverk (økt behov for arbeidskraft, teknologisk utvikling, globalisering og arbeidsinnvandring)

4. Økt effekt av ordningene i virksomheter der de praktiseres

Arbeidsdepartementet sender rapporten ut på alminnelig høring før påske.

Les mer om utredningen på Arbeidsdepartementets nettsider.

"
Powered by Labrador CMS