uio_astridogeva.jpg

Strenge ordensregler på lærdommens gulv

Med et renholdsareal på over 400 000 kvadratmeter, kreves strenge rutiner for innkjøp. Universitetet i Oslo vil være blant de beste i klassen når det gjelder å bekjempe sosial dumping.

Publisert

Driftssjef Astri Ottesen og renholdassjef Eva Karoliussen

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Teksten er et utdrag fra en reportasje som sto på trykk i Renholdsnytt nr 2 2010:

– Mange i bransjen snakker om at offentlige institusjoner bare vurderer etter pris. Hos oss stemmer ikke det. Vi er helt avhengig av å få det vi har bedt om og betalt for, og når vi vekter enkeltelementene har arbeidsledelse høyere verdi enn pris, sier driftssjef Astri Ottesen i teknisk avdeling.

Sammen med renholdssjef Eva Karoliussen planlegger hun det daglige renholdet ved hele institusjonen, og definerer kravene når tjenester skal kjøpes inn.

Når de velger leverandører, er de nøye på å få ordentlig arbeid gjort, og at leverandørene er gode på opplæring. Om folk ikke kan jobben sin, merker de det fort og tar det opp med leverandøren.

– Hvis noen gjør en dårlig jobb og får frister som de ikke holder, kjører vi sanksjoner. Siden vi har en renholdsfaglig ledelse, ser vi raskt når vi ikke får levert det vi har avtalt. Mange institusjoner har ikke slik kunnskap på mottakssiden, og leverandøren kan komme unna med dårligere arbeid uten at noen reagerer. Her spiller vi med åpne kort, både i anbudsrunden og når vi følger opp, sier Ottesen.

Du kan laste ned hele reportasjen i pdf-format her - i utgave 2 /2010.

"
Powered by Labrador CMS