Illustrasjon kvinnelig renholder
Illustrasjon kvinnelig renholder

Vil stoppe privatiserings-utredningen

Frp/H-styret i Fredrikstad bør droppe privatiserings-utredningen av renholdet i kommunens 160 bygninger, mener renholds-tillitsvalgt.

Publisert

Ill.foto: Colourbox.com

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Bystyreflertallet har tidligere bestemt at renholdet ved samtlige kommunale bygg skal konkurranseutsettes, men tillitsvalgt for renholderne i Onsøy, Unni Kristiansen, mener dette er helt feil løsning.

- Det er simpelthen ikke mer å hente på renholdsutgiftene, med mindre man skal bryte gjeldene normer og standarder for rengjøring av offentlige bygninger, sier hun til demokraten.no.

- Konkurransedyktig kommunalt

Bakgrunnen for standpunktet er konkurranseutsettings-utredningen som ble gjennomført ved Gressvik ungdomsskole i 2009. Denne viste at kommunen opererer med en lavere bemanning enn hva et privat renholdsselskap ville forlangt etter gjeldende normer, skriver nettstedet.

I konklusjon heter det at et "akseptabelt bemanningsnivå ved denne skolen er 2,93 årsverk". Det er 0.33 flere årsverk enn hva kommunen selv opererer med pr. dags dato.

For renholdssjef Freddy Johansen er ikke konklusjonen noen overraskelse:

- Mange andre kommuner har gjort tilsvarende utredninger hvor enden på visa stort sett alltid er at kommunale renholdere er svært konkurransedyktige. For Fredrikstads del tror jeg svært få firmaer har lyst på å overta vårt arbeide. Kort og godt fordi man ikke er istand til å utføre jobben billigere og bedre.

Vil ikke snu

Ifølge Johansen vil kostnadene av en privatiserings-utredning bli høye:

- Vi snakker om flere hundretusen kroner. Å gjennomgå Gressvik ungdomsskole kostet alene 20 000 kroner. Vi snakker om et omfattende kartleggingsarbeide.

Bjørnar Laabak, Frps gruppleder, fastholder at bystyrevedtaket vil bli fulgt opp - koste hva det koste vil:

- Vi vil selvfølgelig følge rådmannens innstilling om fortsatt kommunalt renhold ved Gressvik. Likevel er det viktig for oss å få et overblikk over renholdsutgiftene vi har ved alle de øvrige byggene målt mot hva det vil koste å bruke renholdere fra det private markedet.

Les mer om diskusjonen på www.demokraten.no

(demokraten.no)

"
Powered by Labrador CMS