verden.jpg

Nytt kurs om flerkulturelle arbeidsplasser

Til høsten starter kurset Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser ved Universitetet i Bergen. Kurset retter seg mot alle som arbeider sammen med flyktninger og innvandrere, og som ønsker å bidra til et bedre arbeidsmiljø.

Publisert

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser er et deltidsstudium på 15 studiepoeng, som tar for seg integreringsspørsmål knyttet til norske arbeidsplasser. Kurset kombinerer selvstudium med undervisning og samarbeid på studiesamlinger.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

– Kursdeltakerne tar utgangspunkt i sin egen arbeidsplass, og gjennom diskusjon utvekster de erfaringer som de kan ta med seg tilbake. På den måten blir kunnskapen også nyttig for flere enn dem deltar på kurset, sier faglig koordinator Hans Christian Farsethås.

Undervisningen er organisert som fire samlinger hvorav to varer to dager, og to varer i tre dager. I løpet av kurset skal deltakerne skrive en veiledet oppgave med utgangspunkt i egen arbeidsplass.

Påmeldingsfrist er 1. juni. Les mer om kurset på Universitetet i Bergen sine nettsider.

"
Powered by Labrador CMS