kolleger.jpg

Fagkunnskap eller lederegenskaper?

Hvilke egenskaper blir vektlagt hos mellomledere i renholdsbransjen?

Publisert

Lena Furuberg (t.v) og Tone Bøen ønsket blant annet å se hvor ettertraktede de selv var etter å ha fullført Bachelorstudiet i husøkonomi og serviceledelse ved HiAk

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Lena Furuberg og Tone Bøen leverte i våres bacheloroppgaven sin i husøkomi og serviceledelse ved Høgskolen i Akershus, og her har de sett nærmere på hvilke egenskaper renholsbedrifter ser etter når de ansetter mellomledere.

For å nærme seg svaret, har studentene fått 54 renholdsbedrifter til å svare på en undersøkelse. Her spurte de blant annet om hvordan mellomledere ble rekruttert, om fagkompetanse eller lederegenskaper er viktigst, og om hvilke egenskaper som gjør deg til en god leder.

Her er et par av funnene:

Har dere intern eller ekstern rekruttering til mellomlederstillinger?

Intern
18,5%
Ekstern
20,4%
Begge deler
61,1%
Ingen av delene(rekrutteringsfirma)
0,0%

Hva legger dere vekt på i nyansettelse av mellomledere?

Svaralternativ
Viktig
Mindre viktig
Ikke viktig
Faglig kompetans
72%
26%
2%
Gode lederegenskaper
89%
9%
2%
Personlige egenskaper
92%
6%
2%

I tillegg kartla studentene blant annet dette: - Hvilke egenskaper som er viktig i den enkelte bedrift

- Hvilke personlige egenskaper sees etter hos en ny mellomleder

- Om lang arbeidserfaring dekker opp for en lederutdannelse

- Om noen av de ansatte har jobbet seg opp i firmaet, og om dette i så fall har vært vellykket

- Hva slags type etterutdanning de ansatte har fått i regi av bedriften.

I den nyeste utgaven av Renholdsnytt kan du se funnene i undersøkelsen og lese utdrag av bachelor-oppgaven til studentene. Last den ned her!

Les mer om innholdet i Renholdsnytt nummer 4 her

"
Powered by Labrador CMS