Miljøfyrtårn_matteservice_j.jpg

Sertifisering med fordeler

Adamstuen Renhold har blitt miljøfyrtårnsertifisert, og tror sertifiseringen vil gi fordeler i tida som kommer.

Publisert

Steinar Jacobsen i Adamstuen Renhold mottok beviset av Oslos ordfører Fabian Stang i slutten av mars.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Steinar Jacobsen i Adamstuen Renhold forteller til Renholdsnytt.no at bedriften har jobbet for å bli sertifisert i et halvt års tid.

– Vi har hatt kontakt med andre sertifiserte bedrifter, og sammen med stiftelsen Miljøfyrtårn har vi gått gjennom hele selskapets struktur. Rutiner på innkjøp, miljøhensyn, HMS-arbeid, produkter og utstyr er noe av det som har blitt kartlagt og godkjent, sier han.

- Tidig ute blant renholdsbedriftene

Kartleggingsprosessen førte til noen småendringer, men i følge Jacobsen er det først nå selve arbeidet begynner:

– Målet et å bli stadig flinkere på alle områder. Denne prosessen har gitt oss bedre oversikt, vi har større forutsetninger for forbedring.

Jacobsen påpeker at stadig flere anbud etterspør sertifiseringer, og han håper miljøfyrtårn-merket gjør at de vil stille sterkere i tida som kommer.

– Kravet til miljøhensyn blir stadig strengere, men det er ikke så mange renholdsbedrifter som er fyrtårnsertifisert ennå. Vi er tidlig ute med å tilpasse oss kravene, og jeg tror det vil gi oss fordeler. Vi viser at vi er et firma som tar miljøet, bedriftens tilstand og de ansatt på alvor, sier han.

Endret rutiner i HMS

Sertifiseringen dreier seg om mer enn bare miljø, og en viktig del er HMS-arbeidet.

– Også er har vi gjennomgått alt av rutiner. Vi har innført førstehjelpskurs til alle de ansatte, og bedriften har fått egne ansvarlige for HMS og førstehjelp. Vi har også laget rutiner på å informere de ansatte om hvordan de kan bidra til at bedriften blir best mulig på miljø.

Kartlegging for framtida

Andre endringer som har skjedd i prosessen er merking av kildesortering og miljøstasjon på arbeidsplassen, samt en økning i volum på innkjøp. Jacobsen ser på endringene som små detaljer i et større arbeid:

– Det viktigste har vært å få en oversikt internt, slik at vi vet hva vi skal jobbe med for å bli bedre. Dette gir oss en totaloversikt over kostnadsbildet, og viser oss hvordan vi kan bli miljøflinke samtidig som vi reduserer kostnadene. Selv om sertifiseringen gir ekstra administrasjonsarbeid, gir den oss store fordeler, konkluderer Jacobsen.

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot virksomheter i privat og offentlig sektor. Gjennom et nettverk av godkjente konsulenter får bedrifter hjelp til å finne frem til miljø- og klimatiltak som er konkrete, målbare og lønnsomme.

Les mer om miljøfyrtårnsertifisering her

"
Powered by Labrador CMS