nese_colourbox
nese_colourbox

Seminar om inneklima

Norsk Innemiljø­organisasjon (NIO) inviterer til fag­møte i Oslo 29. april 2010 kl 17. Blant temaene er de nye reglene om universell utfor­ming av byg­ninger, miljø­klassifisering etter BREEAM og svane­merking av småhus.

Publisert

Er innemiljøet i nye bygninger like godt som uteluften?

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Fagmøtet er åpent for alle og arrangeres rett etter NIOs årsmøte, som er berammet til kl. 16-17.

Temaet for seminaret er: Hvordan ivaretar ulike standarder og verktøy for miljøklassifisering hensynet til godt inneklima? Snakker disse samme språk og er kravene som stilles strenge nok.? Er det noen ”målkonflikter”?

Blant foredragstemaene er:

Universell utforming for miljøhemmede

Miljøklassifisering (BREEAM) – ivaretas hensyn til inneklima?

Svanemerking av småhus, leiligheter og barnehager – ivaretas hensyn til inneklima?

Årsmøtet holdes i Veidekke sitt lokale i Skabos vei 4 (Karenslyst allé), Skøyen, Auditoriet. Fagmøtet er gratis for medlemmer og koster kr 100 for ikke-medlemmer. For info og påmelding, se:

Innkalling til årsmøte i NIO 29. april kl. 16.00

"
Powered by Labrador CMS