NHOService_1
NHOService_1

- Brøt ikke konkurranseloven

Rådgivingsbyrået Actus AS fikk avslag fra Konkurransetilsynet da de klaget inn NHO Service for brudd på konkurranseloven.

Publisert

Bakgrunnen for Actus sin klage er et notat NHO Service sendte ut til medlemsbedriftene sine i renholdsbransjen i august 2008, der de blant annet oppfordrer til å avstå fra anbudskonkurranser hvor Actus og tilsvarende firma er involvert. To måneder senere sendte organisasjonen imidlertid ut et nytt notat, der de modererer denne oppfordringen.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Actus mente oppfordringen var i strid med konkurranseloven, som blant annet forbyr samordnet opptreden som har til formål å hindre eller vri konkurransen.

Konkurransetilsynet har ikke klart å dokumentere at NHO Service sitt notat har hatt konkurransebegrensende virkning, og det har heller ikke latt seg dokumentere at potensielle kunder har avstått fra å benytte seg av Actus sine tjenester.

Tilsynet har ikke funnet noen dokumentasjon som tilsier at NHO Service sine medlemsbedrifter som følge av notatet har avstått fra å delta i konkurranser arrangert av Actus. Det foreligger så mye tvil rundt virkningen av notatet, at Konkurransetilsynet velger å avslå klagen.

Actus AS driver rådgivning innen blant annet renholdstjenester, ved å bistå i forbindelse med konkurranseutsetting.

Powered by Labrador CMS