tallcolourbox587606.jpg
tallcolourbox587606.jpg

Kredittstopp øker pessimismen

NHOs medlemsbedrifter er mer negative i sine forventninger til 2010 enn de var før sommeren.

Publisert

Bankene er blitt mer forsiktig med utlån til norske bedrifter. Det skaper nye utfordringer for næringslivet. Ill. foto: Colourbox.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Ferske tall fra NHOs Kvartalsrapport, som er basert på intervjuer med drøye tusen bedrifter i de fleste bransjer over hele landet, viser mindre optimisme.

- Mye tyder nå på at renter, valutakurs, produktivitet og lønnskostnader kan utvikle seg ugunstig i Norge i forhold til våre handelspartnere og slå ut i tap av konkurranseevne neste år, sier Tor Steig, sjeføkonom i NHO.

Får ikke kreditt

Tallene fra NHOs bedriftspanel viser at norsk næringsliv fortsatt sliter med å få kreditt til normale drifts- og investeringsformål. Bildet bekreftes både av SSBs statistikk over utlån, Norges Banks kvartalsvise undersøkelse av bankenes utlån, samt Kredittilsynets gjennomgang av norske bankers drift i 1. halvår 2009.

- Banksektoren i Norge preges av at det er liten konkurranse om lån til næringslivet mens markedet for boligfinansiering har flere dusin tilbydere. Det er grunn til å frykte økte banktap i 2010 og dermed enda verre betingelser for mange norske bedrifter når de søker om lån. Dette kan forsinke oppgangen i norsk økonomi.

Les også: Svak økning i utlån fra finansinstitusjoner

Rente

Nå må vi unngå særnorsk renteøkning, understreker Steig:

- Utsiktene på arbeidsmarkedet vil kreve moderasjon i vårens lønnsoppgjør, og ikke minst et statsbudsjett for 2010 som ikke gir for sterk stimulans til innenlandsk etterspørsel og dermed en særnorsk økning i styringsrenten.

"
Powered by Labrador CMS