Håndvask

Hånddesinfeksjon bedre enn vanlig håndvask

Så er det vitenskapelig bevist: Hånddesinfeksjon er mer effektivt enn håndvask.

Publisert

Håndhygiene er et brennbart tema i disse svineinfluensatider, siden rene hender er regnet som det beste forbyggende tiltaket mot smitte. Uansett er det en god vane å vaske hendene ofte. Såpe og vann er den normale metoden, mens alkoholbaserte desinfeksjonsmidler for alvor har gjort sitt inntog i forbindelse med pandemien som herjer.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Forskere har naturligvis stilt seg spørsmålet om hvilken metode som er best, og svaret er klinkende klart: Desinfeksjon er å foretrekke hvis hendene ikke er synlig tilsølte. Tilsynelatende rene hender kan romme både bakterier, mikrober, virus og sopp. Desinfisering med alkohol dreper disse flere ganger mer effektivt enn ordinær håndvask. Er hendene skitne og tilsølte, er fremdeles såpe og vann å foretrekke.

Anbefalingene er et resultat av et forskningsprosjekt utført av Martin Aasbrenn og Reidun Lid ved Diakonhjemmet Høgskole i Oslo.

Kilde: Sykepleien Forskning

Powered by Labrador CMS