hiakfasade

Ny avdeling ved HiAk

Høgskolen i Akershus (HiAk) har opprettet en ny avdeling med navnet Helse, ernæring og ledelse.

Publisert

Onsdag 1. april var en merkedag i HiAk`s historie - og det er ingen aprilspøk. Det ble da opprettet en avdeling bestående av den tidligere avdeling for sykepleierutdanning og to av fagmiljøer fra avdeling for yrkesfaglærerutdanning, nemlig Mat, ernæring og samfunn og Drifts- og serviceledelse. Målet er å samle flere fagmiljøer til større enheter som kan ha gjensidig nytte av hverandre.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Den nye avdelingen har fått navnet avdeling for helse, ernæring og ledelse. De tre fagmiljøene som inngår i avdelingen skal videreutvikle seg og sitt fagmiljø sammen med resten av avdelingen og sammen med andre det er naturlig å vende seg mot. Saken har vært behandlet i avdelingsstyrene og høgskolestyret.

Powered by Labrador CMS