Kvinne-smiler-på-jobb.gif
Kvinne-smiler-på-jobb.gif

Norsk arbeidsglede på topp

Bare danskene kan nå oppvise større glede over å utføre sin daglige dont enn vi nordmenn.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Arbeidsgleden i Norge ligger i det internasjonale tetsjiktet. Og nå tar den enda et skritt opp, til sølvplassen, hakk i hæl med Danmark, som troner på toppen.

Det viser ferske resultater fra undersøkelsen European Employee Index 2009, gjennomført av det danske analyseselskapet Ennova med HR Norge som norsk samarbeidspartner, skriver Aftenposten.

- Det er en del grunnleggende kvaliteter ved norsk og skandinavisk arbeidsliv som slår rett ut på denne undersøkelsen, mener Even Bolstad i HR Norge. Han peker på at i Norge betyr jobben mer enn bare å være et sted hvor man tjener til livets opphold.

Lever for jobben

- Der hvor andre jobber for å leve, lever vi i mye større grad for å jobbe. Vi styrer virksomhetene våre ut fra et verdisyn som mange andre land oppfatter som humant og fremtidsrettet. I tillegg opplever hver enkelt av oss en stor grad av personlig sikkerhet gjennom høy kompetanse, høy sysselsetting og rause offentlige støtteordninger. I sum gir dette oss et sikkerhetsnett som for mange kan fungere som en trampoline.

- I Danmark sier vi at vi plystrer på vei til jobb, sier Henrik Sørensen i Ennova. Og han viser til at særlig dansker og nordmenn i stor grad fortsetter å plystre, på tross av nedgangstider og stigende arbeidsledighet også her. Samtidig begynner arbeidstakere i mange andre land nå å henge med hodet.

Trygghet avgjør

Sørensen peker på at arbeidsglede i denne undersøkelsen defineres som en konsekvens av hvor motivert og tilfreds du er i arbeidssituasjonen.

-Når det mest grunnleggende, jobbtryggheten, er i ferd med å forsvinne, ser vi at mange opplever det som å få trukket teppet vekk under seg. Dette viser tydelig at dersom den grunnleggende tryggheten forsvinner, så vil de fleste også slite med tilfredshet og motivasjon.

(aftenposten.no)

"
Powered by Labrador CMS