Illustrasjon kvinnelig renholder
Illustrasjon kvinnelig renholder

Anbefaler å konkurranseutsette renhold

I en helt fersk rapport anbefaler konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers (PwC) å konkurranseutsette renholdstjenestene i Odda kommune.

Publisert

Rapporten er laget på basis av følgende kommunestyrevedtak: «Det innhentes en ekstern kompetent vurdering av muligheten for å overdra drift av samferdsel/park og renhold til private aktører», skriver Hardanger Folkeblad.

Renholdsnytt kommer ut seks ganger i året, og er det eneste fagbladet i Norge som retter seg mot den profe­sjonelle renholds­bransjen.

Bli kjent med papirutgaven her!


Vi sender ut gratis nyhetsbrev ukentlig.


Her kan du melde deg på

Konkurranse i markedet

I rapporten skriver PwC blant annet følgende om renhold: «Konkurransen i markedet er tilstrekkelig, men ikke tilfredsstillende. Det er sannsynliggjort god lønnsomhet for Odda kommune å outsource renholdstjenestene.»

Sparer en halv million

I dagens market er det to byråer som tilbyr renholdstjenester i Odda. Dette er Vibe Reingjeringsservice AS, som har med 28 ansatte. I tillegg er ISS etablert i kommunen med 20 ansatte renholdere.

Basert på renholdstall fra en sammenliknbar kommune har PwC beregnet at Odda kommune årlig vil kunne spare rundt 527 000 kroner på å konkurranseutsette renholdstjenestene.

Powered by Labrador CMS